RAVNI KOTARI

Ravnih kotara

RAVNI KOTARI

Ravni kotari predstavljaju niz sunčanih polja odjeljenih kamenim uzvisinama i prošarani suhozidima poput šahovske ploče na kojoj se od prapovijesti igra - život.

Lokacija kraj u sjevernoj Dalmaciji, između Bukovice na sjeveroistoku, zadarsko-biogradskoga primorja na jugozapadu, te rijeke Krke i Prukljanskoga jezera na jugoistoku.
Površina 12.564,00 m2
Klima područje Ravnih kotara pripada submediteranskoj klimatskoj zoni (Cfa umjereno topla vlažna klima s vrućim ljetom) - Köppenova klasifikacija
Vegetacija u obliku kamenjarskih pašnjaka i lokalno razvijenog gustog grmlja i šikara s manjim sastojinama hrasta medunca, bijelograba, šmrike i alepskog ili primorskog bora
Populacija 10.843
Najveće mjesto Benkovac

Covid-19 INFO