POSLOVNE INFORMACIJE

Ravnih kotara

POSLOVNE INFORMACIJE

 

Zakonska regulativa

Opći akti

  • Statut Turističke zajednice Ravnih kotara
  • Poslovnik o radu Skupštine Turističke zajednice Ravnih kotara
  • Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZ Ravnih kotara

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Ravnih kotara uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html ); izmjene i dopune Zakona https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html ).

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html ); ispravak (NN 15/14 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html ).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu. Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Ravnih kotara. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, moguće je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati na adresu:
  • - Turistička zajednica RAvnih kotara, Ante Starčevića 2b 5, 23420 Benkovac,
  • - elektroničkom poštom službeniku za informiranje: pristup@visitravnikotari.com
  • - donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice Ravnih kotara radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.
Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Službenik za informiranje:
Jasna Babić

Covid-19 INFO