ZA VLASNIKE SMJEŠTAJA

Ravnih kotara

ZA VLASNIKE SMJEŠTAJA

Poštovani iznajmljivači,

koristimo priliku informirati Vas o bitnim zakonskim obvezama i novostima u 2023. godini kako biste pomogli ispuniti propisane obveze.

Objavom Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici, uveden je od 01.01.2016 g. novi sustav za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj - eVisitor.

Prijava i odjava Vaših gostiju moguća je isključivo putem sustava eVisitor na linku: evisitor.hr/

Sustav eVisitor služi prijavljivanju i odjavljivanju turista i prikupljanju i obradi podataka o pružateljima usluga smještaja te njihovim smještajnim objektima, a iznimno je važan za obračun i kontrolu naplate turističke pristojbe kao i za obradu i analizu podataka za statistička izvješća u realnom vremenu te je dostupan besplatno svim korisnicima putem Interneta kao web aplikacija bez potrebe za instaliranjem na računalo. Pristup tom sustavu ima više od 60 tisuća registriranih pružatelja usluga smještaja, 300-tinjak turističkih zajednica te tijela državne uprave vezano za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti (Turistička inspekcija, Ministarstvo unutarnjih poslova, Porezna uprava, Državni zavod za statistiku i dr.).

Pristupne podatke za prijavu u sustav eVistor preuzima obveznik, vlasnik objekta uz predočenje osobne iskaznice i potpisane izjave, a temeljem punomoći može i opunomoćenik u njegovo ime. Uz punomoć, opunomoćenik mora uz sebe imati i vlastitu osobnu iskaznicu, te kopiju osobne iskaznice vlasnika objekta.

Kako bismo Vas aktivirali u sustav eVisitor, ljubazno molimo dostaviti osobno presliku Rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i preuzeti pristupne podatke u uredu Turističke zajednice.

Prijava i odjava turista u eVisitoru izvršava se pod rubrikom Turisti – Prijava turista. Prijavom turista u eVisitoru izvršit ćete i obvezu prijave stranaca na MUP.

TURISTIČKA PRISTOJBA

Plaćanje turističke pristojbe u paušalnom iznosu obveza je za sve iznajmljivače koji pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu za svaki krevet (osnovni i pomoćni).

Paušalni iznos turističke pristojbe obračunava se po svakom krevetu sukladno s Rješenjem o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu.

Prema tumačenju Ministarstva turizma, pomoćni kreveti navedeni samo u obrazloženju rješenja ne predstavljaju pravnu osnovu za naplatu godišnjeg paušalnog iznosa.

Ukoliko iznajmljivači prijave veći broj turista nego što je utvrđeno u izreci rješenja, dužni su za iste plaćati turističku pristojbu, te su dužni ishoditi Rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu s izrekom u kojoj su navedeni osnovni i pomoćni kreveti. Pomoćni kreveti se upisuju u eVisitor samo ako su navedeni u izreci rješenja.

Prema Odluci Županijske skupštine utvrđena je visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2023.g:

  Smještaj u domaćinstvu – po krevetu Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu – po krevetu Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište – za svaku smještajnu jedincu
Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (u eurima) 46,45 26,54 66,36

Odlukom Županijske skupštine određuje se isti iznos turističke pristojbe za cijelu 2023. godinu za noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, a koja se naplaćuje po osobi - za svako ostvareno noćenje. Visina turističke pristojbe je najniži iznos propisan Pravilnikom za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna – u iznosu od 1,33 eura, a koji će vrijediti za cijelu 2023. godinu kao jedno razdoblje u godini.

Ova odluka odnosi se i na noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i kamp odmorišta).

Rokovi uplate turističke pristojbe turističkoj zajednici

Osobe koje su obveznici plaćanja paušalnog iznosa turističke pristojbe mogu je uplatiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, i to: prvi obrok do 31. srpnja, drugi do 31. kolovoza, a treći do 30. rujna tekuće godine.

Pravne ili fizičke osobe koje plaćaju turističku pristojbu po osobi i noćenju (firme, obrti) prema Zakonu o turističkoj pristojbi dužne su vršiti uplate svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju.

Uplatnice su dostupne u eVisitor sustavu pod rubrikom Financije – Uplatnica.

Odabiranjem objekta generira se uplatnica za odabrani objekt te se nudi mogućnost odabira vrste iznosa sa ukupnim zaduženjem ili u tri uplatnice. Sustav daje mogućnost preuzimanja dokumenta u obliku HUB predloška ili slike uplatnice.

PLATITELJ IME I PREZIME IZNAJMLJIVAČA
PRIMATELJ: TURISTIČKA PRISTOJBA - BENKOVAC
MODEL: HR67
BROJ RAČUNA PRIMATELJA: HR8410010051701704742
POZIV NA BROJ ODOBRENJA: OIB iznajmljivača - šifra objekta
OPIS PLAĆANJA: TURISTIČKA PRISTOJBA
PLATITELJ IME I PREZIME IZNAJMLJIVAČA
PRIMATELJ: TURISTIČKA PRISTOJBA - GALOVAC
MODEL: HR67
BROJ RAČUNA PRIMATELJA: HR6210010051757104748
POZIV NA BROJ ODOBRENJA: OIB iznajmljivača - šifra objekta
OPIS PLAĆANJA: TURISTIČKA PRISTOJBA
PLATITELJ IME I PREZIME IZNAJMLJIVAČA
PRIMATELJ: TURISTIČKA PRISTOJBA - LIŠANE OSTROVIČKE
MODEL: HR67
BROJ RAČUNA PRIMATELJA: HR9810010051723404748
POZIV NA BROJ ODOBRENJA: OIB iznajmljivača - šifra objekta
OPIS PLAĆANJA: TURISTIČKA PRISTOJBA
PLATITELJ IME I PREZIME IZNAJMLJIVAČA
PRIMATELJ: TURISTIČKA PRISTOJBA - POLAČA
MODEL: HR67
BROJ RAČUNA PRIMATELJA: HR0610010051734404749
POZIV NA BROJ ODOBRENJA: OIB iznajmljivača - šifra objekta
OPIS PLAĆANJA: TURISTIČKA PRISTOJBA
PLATITELJ IME I PREZIME IZNAJMLJIVAČA
PRIMATELJ: TURISTIČKA PRISTOJBA - STANKOVCI
MODEL: HR67
BROJ RAČUNA PRIMATELJA: HR8110010051741104741
POZIV NA BROJ ODOBRENJA: OIB iznajmljivača - šifra objekta
OPIS PLAĆANJA: TURISTIČKA PRISTOJBA
PLATITELJ IME I PREZIME IZNAJMLJIVAČA
PRIMATELJ: TURISTIČKA PRISTOJBA - ŠKABRNJA
MODEL: HR67
BROJ RAČUNA PRIMATELJA: HR2410010051744504744
POZIV NA BROJ ODOBRENJA: OIB iznajmljivača - šifra objekta
OPIS PLAĆANJA: TURISTIČKA PRISTOJBA
PLATITELJ IME I PREZIME IZNAJMLJIVAČA
PRIMATELJ: TURISTIČKA PRISTOJBA - ZEMUNIK DONJI
MODEL: HR67
BROJ RAČUNA PRIMATELJA: HR1210010051752504744
POZIV NA BROJ ODOBRENJA: OIB iznajmljivača - šifra objekta
OPIS PLAĆANJA: TURISTIČKA PRISTOJBA

Napomena: Do 01.01.2016. TZ je imala obvezu dostavljanja uplatnica iznajmljivačima na području svog djelovanja što nakon uvođenja eVisitora prestaje biti obveza jer preuzimanjem pristupnih podataka obveznik preuzima i uplatnicu generiranu unutar sustava.

TURISTIČKA ČLANARINA

Prema Zakonu o članarinama svaka Fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu obveznik je plaćanja godišnjeg paušalni iznos članarine za svaki krevetu u sobi, apartmanu i kući za odmor.

Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine:

  Smještaj u domaćinstvu –po krevetu Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu – po krevetu Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište – za svaku smještajnu jedincu
Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe(u eurima) 5,97 3,98 10,62

Napomena: Godišnji paušalni iznos članarine za pomoćne ležajeve umanjuje se za 50% - iznos za pomoćni ležaj 2,99 eura

Više informacija o Pravilniku o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici.

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi Obrazac TZ2 do 15. siječnja za tekuću 2023. godinu, a prema podacima iz prethodne 2022. godine. Obrazac TZ2 koji se predaje do 15. siječnja 2023. godine odnosi se na razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. – Primjer popunjenog obrasca

IBAN račun i primjer uplatnice za uplatu TURISTIČKE ČLANARINE:

PLATITELJ IME I PREZIME IZNAJMLJIVAČA
PRIMATELJ: TZ BENKOVAC
MODEL: HR67
BROJ RAČUNA PRIMATELJA: HR0810010051701727159
POZIV NA BROJ ODOBRENJA: OIB iznajmljivača (11 znamenki)
OPIS PLAĆANJA: TURISTIČKA ČLANARINA ZA 2023.
PLATITELJ IME I PREZIME IZNAJMLJIVAČA
PRIMATELJ: TZ GALOVAC
MODEL: HR67
BROJ RAČUNA PRIMATELJA: HR7310010051757127151
POZIV NA BROJ ODOBRENJA: OIB iznajmljivača (11 znamenki)
OPIS PLAĆANJA: TURISTIČKA ČLANARINA ZA 2023.
PLATITELJ IME I PREZIME IZNAJMLJIVAČA
PRIMATELJ: TZ LIŠANE OSTROVIČKE
MODEL: HR67
BROJ RAČUNA PRIMATELJA: HR1210010051723427151
POZIV NA BROJ ODOBRENJA: OIB iznajmljivača (11 znamenki)
OPIS PLAĆANJA: TURISTIČKA ČLANARINA ZA 2023.
PLATITELJ IME I PREZIME IZNAJMLJIVAČA
PRIMATELJ: TZ POLAČA
MODEL: HR67
BROJ RAČUNA PRIMATELJA: HR1710010051734427152
POZIV NA BROJ ODOBRENJA: OIB iznajmljivača (11 znamenki)
OPIS PLAĆANJA: TURISTIČKA ČLANARINA ZA 2023.
PLATITELJ IME I PREZIME IZNAJMLJIVAČA
PRIMATELJ: TZ STANKOVCI
MODEL: HR67
BROJ RAČUNA PRIMATELJA: HR8610010051741127155
POZIV NA BROJ ODOBRENJA: OIB iznajmljivača (11 znamenki)
OPIS PLAĆANJA: TURISTIČKA ČLANARINA ZA 2023.
PLATITELJ IME I PREZIME IZNAJMLJIVAČA
PRIMATELJ: TZ ŠKABRNJA
MODEL: HR67
BROJ RAČUNA PRIMATELJA: HR8310010051744527156
POZIV NA BROJ ODOBRENJA: OIB iznajmljivača (11 znamenki)
OPIS PLAĆANJA: TURISTIČKA ČLANARINA ZA 2023.
PLATITELJ IME I PREZIME IZNAJMLJIVAČA
PRIMATELJ: TZ ZEMUNIK DONJI
MODEL: HR67
BROJ RAČUNA PRIMATELJA: HR7110010051752527156
POZIV NA BROJ ODOBRENJA: OIB iznajmljivača (11 znamenki)
OPIS PLAĆANJA: TURISTIČKA ČLANARINA ZA 2023.
PAUŠALNI POREZ ZA DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA I SMJEŠTAJA U TURIZMU

Temeljem Odluke Gradskog Vijeća Grada Benkovca i Općinskih vijeća Općina Galovac, Lišane Ostrovičke, Polača, Stankovci, Škabrnja i Zemunik Donji, donesena je visina paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu za područje Grada Benkovca i navedenih općina za 2023. godnu.

Iznos paušalnog poreza po krevetu Iznos paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu, kamp-odmorištu i objektu za robinzonski turizam
Grad Benkovac 60,00 eura 60,00 eura
Općina Galovac 19,91 eura 19,91 eura
Općina Lišane Ostrovičke 19,91 eura 19,91 eura
Općina Polača 19,91 eura 19,91 eura
Općina Stankovci 19,91 eura 19,91 eura
Općina Škabrnja 19,91 eura 19,91 eura
Općina Zemunik Donji 19,91 eura 19,91 eura
POREZ NA PROVIZIJU (ZA USLUGE POSREDOVANJA)

Privatni iznajmljivači soba, apartmana i kuća za odmor (koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a) smatraju se malim poreznim obveznicima u odnosu na usluge koje im obavljaju porezni obveznici iz drugih članica Europske unije ili iz trećih zemalja.

Kada mali porezni obveznici primaju usluge od poreznih obveznika iz drugih država članica Europske unije ili trećih zemalja obvezni su na primljene usluge obračunati i platiti hrvatski PDV po stopi 25%.

Ukoliko ste korisnik spomenutih usluga potrebno je u Poreznoj upravi zatražiti PDV identifikacijski broj 15 dana prije primanja usluga od poreznih obveznika iz drugih država članica Europske unije ili trećih zemalja.

Za obračunsko razdoblje u kojem je za Vas obavljena usluga posredovanja obvezni ste i podnijeti obrazac PDV i obrazac PDV-S u kojima ćete iskazati primljenu uslugu posredovanja i obračunati PDV.

REKATEGORIZACIJA - rješenja koja su izdana do 31. kolovoza 2007.g.

Na temelju izmjena Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koje su stupile na snagu 17. studenoga 2018. godine, potrebno je uskladiti svoje poslovanje s odredbama novog pravilnika u vezi s vrstom i kategorijom objekata.

Za rekategorizaciju postoje rokovi koji su različiti ovisno o tome kada je iznajmljivač dobio rješenje:

Iznajmljivači koji ne podnesu zahtjev za izdavanje novog rješenja nastavljaju pružati ugostiteljske usluge, ali gube pravo isticati oznaku za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge (NN 99/2018, Čl.25).

Izmjenama Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 42/20) propisano je da iznajmljivači i nositelji obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji posluju temeljem privremenih rješenja nastavljaju pružati ugostiteljske usluge, najdulje do 31.12.2024. Valjanost privremenih rješenja produljena je do 31.12.2024., te nije potrebno poduzimati nikakve radnje u svrhu produljenja istih.

EVIDENCIJA RAČUNA I POPIS GOSTIJU:

Kao i prethodnih godina, porezni obveznik je dužan izdavati račune za svaku obavljenu uslugu gostu. Račun za obavljenu uslugu mora sadržavati:

Račun se izdaje najmanje u 2 primjerka, original gostu, dok drugi primjerak zadržava iznajmljivač.

Evidencija o izdanim računima vodi se u knjizi evidencije prometa.

CJENIK

Cijene usluga trebaju biti vidno istaknute i formiraju ih sami iznajmljivači, a cjenike nije potrebno ovjeravati. U cjeniku je potrebno istaknuti:

OSTALE PROPISANE OBVEZE:
  • T.O. ROBI
  • Adresa: Put Nina 129 a, 23000 Zadar, Hrvatska
  • Tel: 023 220 655
  • Fax: 023 220 654
  • E-mail: reklame.mikic@gmail.com>
  • KORDUN MARKETING D.O.O.
  • Adresa: Matka Laginje 10, 47000 Karlovac, Hrvatska
  • Tel: 047 645 561
  • Fax: 047 645 559
  • E-mail: prodaja-lav@kordun.hr

Covid-19 INFO