PRESS GALERIJA

Ravnih kotara

PRESS GALERIJA

Fotografije objavljene u ovoj galeriji možete koristiti u svrhu promocije Ravnih Kotara, zadarske regije i RH, pod uvjetom da se navede ime autora te HTZZ kao izvor fotografije.

Da biste fotografije iz galerije (bez watermarka i u punoj veličini / rezoluciji) mogli koristiti u navedenu svrhu morate  nam na mail press@visitravnikotari.com poslati sljedće podatke, a mi ćemo vam poslati slike:

  • ime i prezime
  • naslov novinske kuće, agencije, ili tvrtke u kojoj / za koju radite
  • telefonski broj
  • e-mail adresu